تجهیز بخش فیزیوتراپی مرکز به دستگاه لیزر پر توان

در راستای افزایش و بهبود شاخص های توسعه و سلامت در مرکز، جهت خدمت رسانی بهتر به بیماران بخش فیزیوتراپی به دستگاه لیزر پر توان PR999ساخت شرکت EME ایتالیا مجهز گردید.

مطالعات کلینیکی و استفاده عملی از لیزر سرد یا کم توان  طی دهه های گذشته نشان می دهد که لیزرتراپی درد و تورم را تسکین داده و التهاب را کاهش می دهد.

 در سالهای اخیر نوع دیگری از لیزرها در حوزه فیزیوتراپی معرفی شده که دارای انرژی و عمق نفوذ بیشتر بوده و به لیزرهای پر توان موسوم هستند. (High Energy Laser Therapy)

این نوع لیزرها دلیل عمق نفوذ و انرژی بالاتر دارای اثرات عمیقتر و سریعتر بوده و دوره درمان آنها نیز به همین دلایل کوتاهتر است و تعداد جلسات درمان با آن حدود 3 تا 5 جلسه می باشد.

موارد مورد استفاده از لیزر پرتوان

در بسیاری موارد که درمانهای رایج اختلالات فوق بهبود رضایت بخش را ایجاد نمی کند لیزر پر توان می تواند موثر و مفید باشد.

این اثرات درمانی از طریق مکانیسم هایی چون افزایش گردش خون بافتی، کاهش تورم، کمک به تولید فیبروبلاست ها در جهت ترمیم بافت، بهبود عملکرد تار های عصبی و کاهش

درد از طریق بلوکه کردن سیگنال درد تامین می شود.