Menu

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران موسسه پزشکی شهید شوریده

جلسه شورای مدیران موسسه پزشکی شهید شوریده روز ۲۶ اسفند ۹۶ با حضور مدیر عامل محترم مرکز جناب آقای دکتر موسوی و مدیران بخش ها در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

جلسه با پخش قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه برنامه کلیپ تصویری از مجموعه فعالیتهای بخشها که به همت روابط عمومی تهیه و تدوین شده بود ؛ به نمایش گذاشته شد.

اهم وظایف و مسئولیت ها واقدامات ویژه بخش ها  و کلینیک ها در سال ۹۶ به صورت نمایه تصویری همراه با گزارش عملکرد کمی نشان داده شد.

در ادامه جلسه مدیر عامل محترم مرکز پزشکی شوریده  لزوم شیوه برخورد مناسب و حفظ کرامت انسانی پرسنل و مراجعه کنندگان مرکز در جهت پیشبرد اهداف مرکز و نتایج حاصل از آن را به ذکر نمودند.

برو بالا