برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران موسسه پزشکی شهید شوریده

جلسه شورای مدیران موسسه پزشکی شهید شوریده روز ۲۶ اسفند ۹۶ با حضور مدیر عامل محترم مرکز جناب آقای دکتر موسوی و مدیران بخش ها در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

جلسه با پخش قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه برنامه کلیپ تصویری از مجموعه فعالیتهای بخشها که به همت روابط عمومی تهیه و تدوین شده بود ؛ به نمایش گذاشته شد.

اهم وظایف و مسئولیت ها واقدامات ویژه بخش ها  و کلینیک ها در سال ۹۶ به صورت نمایه تصویری همراه با گزارش عملکرد کمی نشان داده شد.

در ادامه جلسه مدیر عامل محترم مرکز پزشکی شوریده  لزوم شیوه برخورد مناسب و حفظ کرامت انسانی پرسنل و مراجعه کنندگان مرکز در جهت پیشبرد اهداف مرکز و نتایج حاصل از آن را به ذکر نمودند.