Menu

قرارداد دندانپزشکی جانبازان ستاد وزارت جهاد کشاورزی

 

موضوع قرارداد

* انجام کلیه خدمات دندانپزشکی قابل ارائه در بخش دندنپزشکی مرکز و کلینیکهای تابعه شامل ترمیمی(پرکردن)، اندو(روت کانال)، جراحی لثه (پریو)، جراحی دهان، پروتز متحرک، پروتز ثابت، ارتودنسی متحرک، معاینه و بهداشت دهان و دندان و دندانپزشکی اطفال می باشد.

* تعرفه بیهوشی برای خدمات دندانپزشکی در اتاق عمل و جراحی فک و دهان در تعهد نمی باشد.

مدت قرارداد از تاریخ 97/5/1 لغایت 98/4/31 میباشد.

 

فرانشیز خدمات دندانپزشکی طی مدت قرارداد برای هر عضو به شرح ذیل میباشد:

ردیف هزینه های دندانپزشکی فرانشیز وزارت خانه  فرانشیز اداره کل 
1 0 تا 10 میلیون ریال 25% 0
2 10 تا 20میلیون ریال 35% 25%
3 20 تا 30 میلیون ریال 45% 25%
4 30 میلیون ریال به بالا 50% 50%

خدمات ایمپلنت تا سقف 10 میلیون ریال معاف از ردیف 1 جدول فرانشیز خدمات دندانپزشکی فوق (فرانشیز صفر درصد) میباشد و مابه التفاوت هزینه بصورت آزاد از بیمار دریافت میگردد.

در صورتیکه اعضا به مراکز دیگری بجز مراکز وابسته مراجعه نمایند(حتی بصورت اورژانس) ،مرکز هیچگونه تعهدی به منظور جبران هزینه های آنان نخواهد داشت.

برو بالا