Menu

برگزاری کارگاه آموزش احیا قلبی-ریوی

به منظور آشنایی و آموزش همکاران شاغل در بخشهای اداری و ستادی با انجام احیا قلبی-ریوی و نجات جان مصدومان در زمان حادثه و فرصت محدود، یک دوره کارگاه آموزشی به همت روابط عمومی مرکز طی دو جلسه (22/4/97 و 8/5/97) در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای امیر فراهانی کارشناس پرستاری و مدرس فوریت های پزشکی اورژانس با 115 تهران با بیان مبانی تئوری کمک و تشریح فرآیند احیا به صورت عملی با استفاده از وسایل آموزشی، مولاژ و AED، به حاضرین آموزشهای لازم را ارائه نمودند.

گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی شهید شوریده

 

برو بالا