Menu

برگزاری دومین دوره آموزشی دیابت ویژه بانوان همکار وزارت جهاد کشاورزی

 

در تاریخ 26 بهمن ماه 95 دومین کارگاه آموزشی با عنوان همایش آموزشی دیابت با همکاری کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات شهیدان نعمتی جم ساختمان طالقانی ستاد وزارت تشکیل شد.

این برنامه آموزشی همچنین دوره قبلی با حضور جناب آقای دکتر رفیعی متخصص داخلی برگزار گردید.

گفتنی است جلسه دوم آموزشی نیز با استقبال و اشتباق بانوان شرکت کننده همراه بود. در این جلسه نیز، پمفلت آموزشی "دیابت" بین همکاران توزیع گردید.

همایش آموزشی دیابت

 

برو بالا