برگزاری دومین دوره آموزشی دیابت ویژه بانوان همکار وزارت جهاد کشاورزی

 

در تاریخ 26 بهمن ماه 95 دومین کارگاه آموزشی با عنوان همایش آموزشی دیابت با همکاری کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات شهیدان نعمتی جم ساختمان طالقانی ستاد وزارت تشکیل شد.

این برنامه آموزشی همچنین دوره قبلی با حضور جناب آقای دکتر رفیعی متخصص داخلی برگزار گردید.

گفتنی است جلسه دوم آموزشی نیز با استقبال و اشتباق بانوان شرکت کننده همراه بود. در این جلسه نیز، پمفلت آموزشی "دیابت" بین همکاران توزیع گردید.

همایش آموزشی دیابت