اولین کارگاه آموزشی با عنوان همایش آموزشی دیابت با همکاری و هماهنگی کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 14/10/95 در سالن نعمتی جم ساختمان طالقانی ستاد وزارت جهت ارتقاء سطح دانش و سلامت همکاران ستاد وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

استاد محترم جناب آقای دکتر رفیعی تدریس و آموزش در این کارگاه را به عهده داشتند.

دکتر رفیعی با بیان لزوم توجه کافی به مقوله آموزش و جایگاه ویژه آن در درمان دیابت به معرفی بیماری و آمار مبتلایان به آن پرداختند.

ایشان در ادامه با ذکر منابع آماری و بررسی وضعیت شیوع دیابت در کشور  فاکتورهای خطر بروز دیابت را یادآور شده و پیشگیری از ایجاد عوارض و تشخیص به موقع درمان تاکید نمودند.

علائم بیماری، نقش تغذیه و اصلاح سبک زندگی و توجه به عوامل خطر ساز و تشدید کننده ابتلا به دیابت فرازهای دیگری از سخنان ایشان بود.

این برنامه آموزشی با طرح سوالات از طرف حضار محترم و پاسخهای استاد ادامه یافت که تقریبا سه ساعت بطول انجامید.

این جلسه موفقیت آمیز برگزار گردید و با استقبال زیاد بانوان شرکت کننده همراه بود.