>>> بیمه های اصلی:

بیمه نیروهای مسلح

بیمه خدمات درمانی

بیمه تامین اجتماعی

 

>>> نهادها و وزارت خانه ها:

دفتر مقام معظم رهبری

وزارت جهاد کشاورزی 

وزارت نیرو 

صدا و سیما

نهاد ریاست جمهوری

بنیاد 15 خرداد

شهرداری

 

>>> بیمه های تکمیلی:

بیمه دانا

بیمه آسیا

بیمه ایران

بیمه دی

بیمه رازی

بیمه سینا

بیمه سامان

بیمه پارسیان

بیمه البرز

بیمه توسعه

بیمه امین پارسیان

 

>>> بانکها:

بانک صادرات ایران

بانک رفاه کارگران

بانک ملت

بانک سپه

بانک مرکزی

بانک کشاورزی

بانک ملی ایران

بانک تجارت

بانک مسکن

بانک صنعت و معدن

 

>>> سایر مؤسسات و شرکتها:

صنایع هواپیمائی ایران

شرکت هما

شرکت ملی نفت ایران 

شرکت ملی فولاد

شرکت شهر سالم 

شرکت آتیه سازان حافظ

بیمه کمک رسان ایران

بیمه کمک رسان آریا

صندوق آینده ساز

صندوق رفاه کیش