صعود موفقیت آمیز یکی از همکاران به قله دماوند(بام ایران)

کوهنوردی یک روش زندگی است، روشی که در آن یک سیب بین همه اعضا گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود.

با خبر شدیم سرکار خانم زهرا حاجی صادقی از همکاران آزمایشگاه مرکز به همراه گروه کوهنوردی وزارت جهاد کشاورزی متشکل از همکاران با سابقه و کوهنورد زبده در تاریخ 6 مرداد 1395 اقدام به صعود موفقیت آمیز به قله دماوند (به ارتفاع 5671 متر) نمودند.