گزارش صعود به قله پهنه حصار توسط دوتن از همکاران مرکز

بنام آفریننده کوه ها

اطلاع یافتیم دو نفر از همکاران مرکز در برنامه صعود زمستانی قله پهنه حصار که به همت گروه کوهنوردی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 14/8/1395 برگزار شد شرکت داشتند. گزارش کامل را در اینجا ببینید.