فیزیوتراپی

فیزیوتراپی یا بازپروری فیزیکی شیوه ای از درمان بیماریها و اختلالات عصبی، ماهیچه ای یا اسکلتی با استفاده از روشهای فیزیکی غیر تهاجمی (بدون آسیب به بافت مانند آنچه در عمل جراحی با شکافتن بافت انجام می شود) برای بهتر کردن کارکرد سیستم حرکتی فرد و رساندن آن به وضعیت قبل از بیماری می باشد.

در این روش ها از ورزش، نور، اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز ،گرما و جریان برق استفاده می گردد.

در واقع فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماریها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت بیمار است.

 

 

درمان فیزیوتراپی به طور کلی در سه گروه اصلی تقسیم می شود:

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی بخش فیزیوتراپی عبارتند از :

خدمات و سرویس ها ی ویژه

استفاده از لیزر پرتوان برای خدمات ذیل

 

این بخش در دو شیفت کاری مجزا با حضور کارشناسان فیزیوتراپی دایر می باشد.

چشم انداز:

در این بخش همواره سعی می شود علاوه بر ارتقای دانش کارشناسان همکار از تجهیزات و دستگاههای جدید و روزآمد استفاده گردد.

تلفن  تماس: 66956767 داخلی 229