تعریف اسپيرومتري:

آزمايش اسپيرومتري عبارت است از اندازه گيري تهويه حبابچه هاي ريوي كه،در تعيين و ارزيابي عمل تنفس يك شاخص پر اهميت پزشكي در تشخيص باليني بيماران ميباشد زيرا هرگونه اشكال در توانايي تهويه ريه موضوعي است كه ميتواند مطرح كننده يك عارضه جدي و بحراني باشد.

 

 

روش آزمايش:

از ميان روشهاي ذكر شده بنا به دلايل زياد نظير دقيق تر بودن راحت و مناسب از نظر انجام براي بيمار و همچنين ارزانتر بودن روش بادي باكس پلتيسموگرافي نسبت به ساير روش ها بهترين و كاملترين آنهاست.براي انجام اين آزمون بيمار درون اتاقكي شبيه كيوسك تلفن روي صندلي نشسته و قبل از شروع آزمايش هواي داخل اتاقك از نظر حجم و فشار از طريق سنسورهايي كه در جدار اتاقك كار گذاشته شده بطور كامل اندازه گيري ميشود.آنگاه پس از انجام مانورهاي تنفس خاص توسط بيمار تغييرات حجم و فشار داخل اتاقك بار ديگر محاسبه ميشود.سپس با استفاده از قانون فيزيكي بويل-ماريوت حجم ها و ظرفيت هاي ريوي،مقاوت راههاي هوايي ،پارامترهاي مربوط به عملكرد ريه و ... محاسبه ميشود.با اين وسيله بيماري هاي پارانشيمال ريه مثل آسم ،آمفيزم و....(بيماريهاي محدود شونده) و همچنين عارضه هايي نظير فيبروز ريوي و....(بيماريهاي انسدادي) قابل تشخيص است.همچنين تعيين وضعيت تنفسي بيمار قبل و بعد از اعمال جراحي بزرگ براحتي و بدون كوچكترين خطري با بادي باكس قابل ارزيابي است.

آزمايشات تنفسي براي موارد زير لازم و قابل توصيه است:

-براي افراد سيگاري

-هر فردي كه سابقه سرفه مزمن،ترشح خلط يا تنگي نفس دارد.

-هر فردي كه سابقه سرما خوردگي هاي متوالي و يا آلرژي تنفسي دارد.

-بيماراني كه با داروهاي باز كننده برنش معالجه ميشوند.

-هر شخصي كه بالاي 40 سال است.

-هر فردي كه از نظر شغلي در معرض ذرات تنفسي يا شيميايي است.

-هر بيماري كه قرار است مورد جراحي قفسه سينه،ريه و مدياستن قرار گيرد.

-بيماراني كه پس از جراحي قفسه سينه تحت نظر پزشك معالج قرار گيرند.

-ارزيابي ميزان تاثير آلودگي هوا در محيط.

-ارزيابي سلامتي جهت آزمايش هاي پزشكي قبل از استخدام.

-تمام بيماراني كه سابقه فاميلي از بيماري هاي مزمن ريوي دارند.

توصيه هاي لازم براي اسپيرومتري:

درست انجام شدن اين تست مشروط به همكاري كامل بيمار ميباشد بنابراين گوش و انجام دادن به خواسته هاي كاربر در اين تست از اهميت بالايي برخوردار است.

همچنين بيماراني كه از داروهاي بازكننده برونش(اسپري سالبوتامول و...) استفاده ميكنند از مصرف آن 4 ساعت قبل از آزمون اسپيرومتري و بادي باكس پلتيسموگرافي اجتناب كنند.

 

تست هاي تشخيصي

-  اسپيرومتري

- اسپيرومتري قبل و بعد از برونكوديلاتور

- اسپيرومتري قبل و بعد از ورزش

- بادي باكس

- بادي باكس قبل و بعد از برونكوديلاتور

-DLCO

-تست متاكولين

- Body Composition Analysis

 

تست های تشخیصی کلینیک فوق تخصصی ریه متد

Body Box (بادی پلاتیسموگرافی)  تست پیشرفته و جامع برای تشخیص انواع بیماری های ریوی

PLmax – Pemax با این تست ها می توان قدرت عضلات ریوی و دیافراگم را در دو حالت دمی وبازدمی اندازه گیری نمود.

No Breath (تست نیتریک اکساید) تست تشخیص آسم

DLCO (ظرفیت انتشاری و یا فاکتور انتقالی ریه برای گاز مونواکسید کربن) این تست که قدرت عبور گازها از مویرگ های ریوی با آلوئول ها و برعکس را نشان می دهد، روش ارزشمندی برای تشخیص بیماری های عروقی ریه ، فیبروز ،آمفیزم و بیماری های اتوایمیون است که ریه را درگیر می کنند.

 

تست متاکولین (تست تحریکی ریه) برای تشخیص افزایش پاسخ دهی راههای هوایی که آسم نامیده می شود به کار می رود ، با استفاده از داروی متاکولین راه های هوایی تحریک پذیر به صورت تشدید یافته ای به عوامل محرک پاسخ می دهند.

تست خواب (پلی سومنوگرافی) برای بررسی اختلالات خواب از جمله بیداری در شب ، اکسیژن پایین شبانه، خواب آلودگی شبانه، خواب آلودگی روزانه، خستگی،تنگی نفس وخفگی حین خواب به کار می رود.

پالس اکسیمتری برای آنالیز گازهای خون شریانی مانند  HCO3 – PACO2, PAO2-PH به کار می رود.

اسپیرومتری(PFT) یک اقدام اولیه واساسی در تشخیص بیماری های تنفسی است،این تست بررسی و ثبت نتایج ناشی از حجم هوایی که به ریه ها وارد و یا خارج می شود را بر عهده دارد.