واحد اسپیرومتری - تست تنفس
    عملکرد :در این واحد میزان حجم تنفسی بیماران و تست های سنجشی حجم ریه در دم و باز دم صورت می پذیرد .
     تجهیزات:دستگاه اسپیرومتری STA5
     برنامه کاری:شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 صبح الی 17 با تعیین وقت قبلی
     نحوه پذیرش بیماران همکار :دفترچه بیمه +کارت بیمه تکمیلی +کارت شناسائی
      تعرفه قابل محاسبه :بیمه های پایه +بیمه تکمیلی
     توضیحات: جهت رزرو و پذیرش با داخلی 295 یا 256 تماس حاصل نمائید