آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

خدمات عمومی:

 

خدمات و سرویس های ویژه

 

نیروهای انسانی فعال:

 

 

 

آزمایشگاه

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژی:

آزمایشگاه این مرکز مجهز به دستگاههای اتوماتیک بیوشیمی، هماتولوژی، گاما و الایزا می باشد.

ساعت کاری بخش

از شنبه تا چهارشنبه      از ساعت 7:30 تا 18

پنج شنبه                   از ساعت 7:30 تا 16

چشم انداز:

آزمایشگاه برآن است تا با تکیه بر نیروهای متخصص، فضای فیزیکی استاندارد و امکانات و تجهیزات پزشکی موجود، با کیفیت ترین آزمایشگاه تخصصی شناخته شود.