بخش رادیولوژی و سونوگرافی                           Radiology and Sonography ward

 

این بخش به دستگاه های تصویربرداری مجهز بوده و با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امکان ارائه خدمات ذیل را فراهم آورده است.

خدمات و سرویس های قابل ارائه:

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی

رادیوگرافی  تخصصی دندان بصورت کامل و سفالومتری جهت  ارتودنسی

انجام سونوگرافی های روتین – سونوگرافی های داپلر رنگی از عروق

دانسیتومتری از Lumbar Spine  و Hip  Whole body , Forearm ,

دانسیتومتری اطفال Pediatric

 

 تلفن تماس: 66956767 داخلی 254