برنامه کلینیکهای بخش دندانپزشکی

دانلود برنامه درمانگاه دندانپزشکی

لطفاً پیش از مراجعه حضوری حتماً جهت اطلاع از حضور پزشکان با پذیرش درمانگاه دندانپزشکی تماس بگیرید

رديف نام پزشك تخصص شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه ساعات ویزیت
1 دکتر حسن حسینی تودشکی متخصص جراحی فک و صورت 13:30 - 15:30   13:30 - 15:30   13:30 - 15:30   13:30 - 15:30
2 دکتر غلامرضا شیرانی متخصص جراحی فک و صورت     13 - 15       13 - 15:30
3 دکتر امیر حسین نگارش متخصص جراحی لثه 8:30 - 11:30   8:30 - 11:30 8:30 - 11:30 8:30 - 11:30   8:30 - 11:30
4 دکتر مژگان پاکنژاد متخصص جراحی لثه   9 - 12:30         9 - 12:30
5 دکتر علی فیاض متخصص پروتز ثابت       16 - 19     16 - 17:30
6 دکتر علی صدری متخصص پروتز ثابت 9 - 15:30   9 - 15:30   13:30 - 15:30   9:30 - 12:30
7 دکتر مهستی سحابی متخصص پروتز ثابت 16 - 19     15:30 - 19     16 - 17:30
8 دکتر نوید کلاهچی متخصص پروتز ثابت   8:30 - 11:30   8:30 - 11:30     9 - 11
9 دکتر نصراله بیگی متخصص درمان ریشه 8:30 - 15:30   8:30 - 15:30 8:30 - 15:30 8:30 - 14   9 - 13:30
10 دکتر سیمین مقدم متخصص درمان ریشه   8:30 - 16:30   8:30 - 16:30     8:30 - 12:30
11 دکتر سودابه ذکایی متخصص درمان ریشه 8:30 - 15   8:30 - 15       8:30 - 12:30
12 دکتر سپیده مجذوبی متخصص اطفال   10 - 16   13:30 - 17:30     13:30 - 15
13 دکتر ژینوس حیدری متخصص اطفال         8:30 - 11:30   8:30 - 11
14 دکتر زهرا جابر انصاری متخصص ترمیمی   14:30 - 18         15 - 16:30
15 دكتر مهشید صفارپور متخصص ترمیمی         8:30 - 17   8:30 - 14:30
16 دكتر هاشم حسینی متخصص ارتودنسی 13:30 - 16:30         11 - 12:30 با هماهنگی
17 دكتر یار اله گرامی متخصص ارتودنسی         8:30 - 13:30   8:30 - 12:30
18 دكتر صدیقه عظیمی متخصص بیماریهای دهان   13:30 - 16:30 13:30 - 17 13:30 - 16:30     14 - 16
19 دكتر پورصادقی متخصص پاتولوژی فک و صورت   13:30 - 18   13:30 - 18   8:30 - 15 _
20 دكتر محمد کمالی دندانپزشک عمومی 8:30 - 16:30 8:30 - 16:30 8:30 - 16:30 8:30 - 16:30 13:30 - 16:30 8:30 - 11:30 _
21 دكتر سید حسین قاسمیه دندانپزشک عمومی   9 - 11:30   9 - 11:30     _
22 دكتر علیمحمد شفیعی شمس دندانپزشک عمومی 13:30 - 16:30         8:30 - 12:30 _
23 دكتر حمید آقا شهدی دندانپزشک عمومی         13:30 - 18   _
24 دكتر مژگان جوادی اقدم دندانپزشک عمومی 8 - 12       8 - 12   _
25 دكتر مریم آقا بزرگی دندانپزشک عمومی     9 - 12   9 - 12   _
26 دكتر فریبا احمدی طباطبایی  دندانپزشک عمومی   9 - 11:30       9 - 11:30 _
27 دكتر رویا امیرزادگان دندانپزشک عمومی     9 - 12       _
28 دکتر محمد مهدی جعفریان دندانپزشک عمومی     15:30 - 17:30     12 - 15:30 _

  ویزیت عمومی:     هر روز از شنبه تا چهارشنبه         ساعت 9 تا 10:30      و          ساعت 13:30 تا 15

  ویزیت عمومی:    پنجشنبه ها          ساعت 8:30 تا 11

  کشیدن دندان:    هر روز از شنبه تا سه شنبه            ساعت 9  تا 10          و          ساعت 13:30 تا 14:30