با عرض پوزش سایت مرکز پزشکی شهید شوریده در حال باز سازی می باشد . تلفن تماس:66956767 الی 70 فکس : 66467093 آدرس : تهران خیابان پاستور شرقی جنب نهاد ریاست جمهوری